Wateroverlast voorkomen?


10 slimme waterbeheer ideeën voor rondom je huis:

Naast warme dagen hebben we door extreme weerstomstandigheden ook last van hoosbuien en wolkbreuken. Op vele plaatsen vloeit het regenwater in de tuin niet of nauwelijks weg in de bodem. Een regenbestendige tuin zorgt voor minder wateroverlast en is beter voor het milieu. Zo zorg je voor minder verzakking van de grond en geen verstikking van planten en bloemen. Door aanpassingen te doen rondom je tuin en huis kun je regenwater effectief opvangen, opslaan en gedoseerd afvoeren. 

 

Groen dak

Dakgoot schoonmaken

Hemelwaterafvoer

Lijnafwateringsgoot

O2put

Regenton

Waterdoorlatende grind-/grastegels

Infiltratiekratten

Drainagebuis

Regenwatervijver

 

 

Producten:

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.