Drainage

Op veel plaatsen vloeit het regenwater niet of nauwelijks weg in de bodem, waardoor er wateroverlast ontstaat. Tuinen die geteisterd worden door wateroverlast kennen de volgende problemen:

  • verzakking van schuren, schuttingen en bestrating
  • verstikking van planten, bloemen en gewas

De oplossing hiervoor is het aanleggen van drainage. Dit zorgt voor de juiste en effectieve ontwatering. Soluvert heeft in haar assortiment, drainage gemaakt van natuurlijk vezels, ook wel kokos.

Waarom kokosomhulling?

In het algemeen is de functie van een omhullingsmateriaal tweeledig:

  • het voorkomt het snel inzanden, waardoor drainerende werking grondig verstoord kan worden
  • het verbetert de toestroming van grondwater naar de draineerbuis, waardoor de drainerende werking toe neemt

Voordelen kokosomhulling

  • milieuvriendelijk
  • goede poriestructuur, waardoor er optimale afvloeiing van het grondwater plaatsvindt

Toepassingsgebieden

Drainage met kokosomhulling is geschikt voor:

  • leemgrond
  • kleigrond
  • zandgrond¬†
2020 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.