maart 2016

Watervriendelijke tuin

natuurlijk_campagne.jpeg

Je tuin rainproof maken.

Tuinbranche Nederland voert, in samenwerking met Amsterdam Rianproof (www.rainproof.nl) en tuinorganisaties, de campagne 'Natuurlijk! De watervriendelijke tuin'. Tijdens de maanden maart en juli staat de regen/klimaatbestendige tuin centraal.

Wat is er aan de hand?

We krijgen vaker te maken met extreme regenbuien. Op vele plaatsen vloeit het regenwater niet of nauwelijks weg in de bodem door toenemende bebouwing en bestrating. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade, bijvoorbeeld door verzakking van schuren of bestrating en verstikking van planten, bloemen en gewassen.

Wat kan je doen?

Iedereen kan bijdragen met slimme oplossingen, om schade te voorkomen en door regenwater zelf te benutten, bijvoorbeeld voor je tuin. Doe ook mee, want elke druppel telt. Bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton, het aanleggen van afvoergoot of drainage.