Tijdelijk regenwater opslaan met infiltratiekratten

Een regenbestendige tuin vermindert de kans op wateroverlast en vergroot tegelijk de biodiversiteit in de tuin. Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven aan de bodem. Daarnaast hebben infiltratiekratten en hoge levensduur en kunnen ze wel tot 50 jaar mee. Dat betekent, één keer aanleggen en je bent klaar! Een milieuvriendelijke en duurzame oplossing voor waterinfiltratie. 

 

De voordelen van infiltratiekratten in je tuin

In verhouding tot de klassieke afwateringssystemen, zoals grind en drainagepijpen, heeft dit systeem veel meer voordelen. Naast een lange levensduur hebben de infiltratiekratten een grote  opslagcapaciteit en hoog opname- en uittredingspercentage. Een ander voordeel is dat de kratten geen ruimte in beslag nemen bovengronds en ze droogteschade en bodemdaling verminderen. 

Soluvert heeft twee soorten infiltratiekratten:

Variabox SP: Flexibel infiltratiesysteem met een doorlaat coefficient van >63%. Variabel in hoogte op te bouwen. Zeer geschikt bij hoge grondwaterstanden.

Variobox light SLW 30: Voor onbelaste en niet zwaar te belasten toepassingen, is de Light versie SLW 30 van de IT Plus Variobox ontwikkeld. Deze is herkenbaar aan de lichtgroene kleur. 

 

Wanneer kun je infiltreren?

Het toepassen van een infiltratiesysteem vraagt om een zorgvuldige werkwijze. Je dient rekening te houden met bepaalde zaken. 

1) Het grondwaterniveau moet laag genoeg zijn om regenwater te kunnen infiltreren.

2) De grond rondom het infiltratiesysteem moet voldoende doorlatend zijn om het regenwater weg te kunnen laten lopen.

3) Er moet voldoende ruimte zijn voor het aanleggen van een infiltratiesysteem.

Kluswijzer infiltratiekratten

Soluvert heeft een handige kluswijzer gemaakt met meer uitleg over het infiltratiesysteem en hoe je de kratten het beste kunt plaatsen. Daarnaast staat er in de kluswijzer meer uitleg over de bepaalde zaken waar je rekening mee moet houden tijdens het plaatsen. 

Download de handige Infiltratiekratten kluswijzer hier.

 

 

Wat heb je nodig?

Meer inspiratie

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.