Filmopnamens over water in de tuin

Op 28 maart vonden er filmopnamens plaats bij Intratuin en Martens over het actuele thema: Water in de tuin! Door de klimaatverandering hebben we de laatste jaren steeds meer te maken met extreme en langdurige regenbuien.  Hierdoor kan wateroverlast ontstaan. Ons rioolstelsel is hiervoor te klein. Daardoor willen steeds meer gemeenten dat de burgers zelf zorgen voor de opvang en afvoer van regenwater om zo het gemeente riool minder te belasten. Samen met Intratuin Breda hebben we gekeken naar welke oplossingen we hiervoor o.a. kunnen bieden. Hier is een mooie winkelpresentatie uit gekomen. De uitzending zal in juni te zien zijn bij Doe Maar Duurzaam op RTL z.

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden.